Discurs complert i ampliat del ple constitució ajuntament Esparreguera 13 de juny, on es fonamenten part dels nostres eixos principals de treball.

IMG_20150613_124500Donem les gràcies a les 908 persones que ens han fet confiança i han permès que ciutadans estigui present en el nou consistori, amb dos regidors. ha estat la primera vegada que ens presentàvem a les eleccions municipals i ens mostrem satisfets amb el resultat obtingut, sense renunciar a poder governar el municipi en el futur. treballarem per això.

El nostre grup ha votat en blanc. els nostres resultats electorals tot i ser satisfactoris, no son suficients per poder governar i ens situen a la oposició. volem respectar la voluntat popular i la llista més votada, tot i que no és del nostre gust. avui hem escollit un alcalde, el govern vindrà després.

Els resultats electorals ofereixen a la força guanyadora un ampli ventall de possibilitats de gestionar el mandat i els canvis que esparreguera necessita, sense la obligació de formar un govern amb majoria d’onze, de catorze o de setze, i que fomenti el diàleg, els acords i els consensos que el poble necessita, buscant els acords puntuals necessaris amb les diferents forçes polítiques, incloent el grup municipal de ciutadans.

Un dels nostres eixos principals és i serà la participació ciutadana, de tot el teixit associatiu actiu i ampli que tenim al nostre municipi i de tota la ciutadania en general som contraris a les tutela-les que grups del teixit associatiu estan exercint, més similar a un lobby o a un grup de pressió i que no representen a tot el conjunt ampli i variat del teixit associatiu d’esparreguera. no és la nostra manera d’entendre la participació ciutadana. nosaltres volem que s’ exerceixi en un sentit molt més ampli i escoltant a tothom.

Voler tenir un govern el més ampli possible no és sinònim d’una major estabilitat i governabilitat del municipi, sinó més aviat al contrari. a esparreguera ja tenim l’experiència fallida dels quadri partits entre forçes polítiques antagòniques i que ens han portat a una situació de desgovern i ens preocupa i molt que aquesta situació es pugui tornar a repetir. tampoc és sinònim de la nova política de la que molts hem parlat i heu parlat, en contraposició a la vella política exercida fins ara.

El grup municipal de ciutadans estarem a la oposició, però farem una oposició responsable, constructiva, oberta al diàleg, als acords i als consensos sobre tot el que afecti al nostre municipi i la seva ciutadania.

Una oposició allunyada del no per sistema i que trenqui amb el format clàssic de govern i oposició. això si, sense renunciar al nostre programa municipal i al nostre ideari de partit.

També serem un grup actiu i que farem moltes propostes que esperem debatre amb tothom. i també com a grup de la oposició que som, farem una intensa feina fiscalitzadora de l’acció del govern i de crítica quan correspongui, des de la humilitat i el respecte.

Ha de ser el mandat on es recuperi la confiança de la ciutadania en la política i els polítics, a través de la participació ciutadana.

Ha de ser el mandat on es visualitzin noves formes de governar el municipi, inclusives i on tota la ciutadania es senti representada.

Ha de ser el mandat en el que es creí una comissió d’estudi i debat del pressupost municipal i dels impostos, taxes i preus públics que afecten a la ciutadania i que sigui de forma oberta a tothom.

Ha de ser el mandat on s’augmentin les polítiques socials. insistirem en l’ampliació de les beques menjador als nostres alumnes en els períodes no lectius.

Ha de ser el mandat dels serveis a les persones. demanarem la reobertura de l’espai nadó, quan abans millor. aprofito per demanar a tots els grups polítics que votin a favor de la proposta de resolució presentada per ciutadans al parlament de Catalunya on demanem la reobertura del servei d’urgències nocturnes del nostre ambulatori, tal i com funcionava abans de les retallades.

Ha de ser el mandat d’una bona revisió del pla general, evitant els privilegis. cal activar polítiques per fer front a la problemàtica dels habitatges buits i lluitar activament contra els desnonaments.

Ha de ser el mandat on s’apliquin polítiques actives d’ocupació, per lluitar contra la xacra de l’atur.

Ha de ser el mandat on desencallem la problemàtica amb l’aeri.

Ha de ser el mandat dels barris. tenim masses barris de segona. Can rial i mas d’en gall necessiten ja una passarel·la que els connecti amb el nucli urbà. la plana necessita començar les fases del seu arranjament, si és amb els diners del PUOSC millor. el barri font necessita veure com enderroquem la casa del carrer ametller. Can comelles, el castell, la zona esportiva, Can sedó, Can vinyals, necessiten veure que des de l’ajuntament s’inverteix per millorar-ne la qualitat de vida

Ha de ser el mandat on trobem la manera de tenir un poble net i endreçat, sense tenir por d’aplicar les mesures que ho facin possible.

Finalment, Eduard, desitjar-te sort i encerts, pel bé d’esparreguera, dels seus barris i la seva ciutadania. moltes gràcies