12375978_1003853379660302_620421105578514378_nCiutadans Sitges proposa crear un protocol educatiu contra la transfòbia i l’ assetjament escolar per identitat de gènere

· El portaveu de C’s assegura que la mesura “ajudarà a preservar els drets dels menors en l’àmbit escolar”

Sitges, dimarts 19 de gener de 2016. El grup municipal de Ciutadans (C’s) ha presentat una moció per impulsar la creació d’un protocol educatiu que ajudi a identificar i actuar contra les possibles conductes d’assetjament escolar per identitat de gènere. Així mateix, C’s ha inclòs una proposta específica en aquest àmbit, per tal que pugui ser treballada des del Consell Escolar Municipal de Sitges, amb la participació de les regidories d’Igualtat i d’Educació.

El portaveu del grup municipal, Manuel Rodríguez, ha defensat que “hem d’ establir mecanismes que ens permetin identificar i actuar en aquests casos”, de manera que “aquest protocol ens ajudarà a preservar els drets dels menors en l’ àmbit escolar i garantir el lliure desenvolupament de la personalitat”.

La mesura proposada per C’s insta al Parlament de Catalunya a crear un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar i a desenvolupar els Reglaments de la Llei 14/2010, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència i la Llei 11/2014, de 10 de octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per tal d’eradicar la homofòbia, la bifòbia y la transfòbia.

Ciutadans Sitges propone crear un protocolo educativo contra la transfobia y el acoso escolar por identidad de género

· El portavoz de C’s asegura que la medida “ayudará a preservar los derechos de los menores en el ámbito escolar”

Sitges, martes 19 de enero de 2016. El grupo municipal de Ciutadans (C’s) ha presentado una moción para impulsar la creación de un protocolo educativo que ayude a identificar y actuar contra las posibles conductas de acoso escolar por identidad de género. Asimismo, C’s ha incluido una propuesta específica en este ámbito, para que pueda ser trabajada desde el Consell Escolar Municipal de Sitges, con la participación de les concejalías de Igualdad y de Educación.

El portavoz del grupo municipal, Manuel Rodríguez, ha defendido que “debemos establecer mecanismos que nos permitan identificar y actuar en estos casos”, de manera que “este protocolo nos ayudará a preservar los derechos de los menores en el ámbito escolar y garantizar el libre desarrollo de la personalidad”.

La medida propuesta por C’s insta al Parlament de Catalunya a crear un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar y a desarrollar los Reglamentos de la Ley 14/2010, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia y la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.