11200603_1616100438631658_8268515057466685077_nCiutadans (C’s) Cervelló aconsegueix possar en marxa un projecte per a la instal·lació d’un sistema de video vigilància al municipi i les urbanitzacions

● El portaveu de C’s a Cervelló assegura que “la primera fase d’instal·lació del sistema de seguretat tindrà lloc en els propers mesos i es prioritzaran les zones de major índex de robatoris”

Cervellò, dimarts 26 de Gener 2016. El grup municipal de Ciutadans (C’s) Cervelló ha aconseguit que “es possi en marxa un projecte per a la instal·lació d’un sistema de vídeo vigilància al municipi de Cervelló i les seves respectives urbanitzacions”. El portaveu del grup municipal de C’s, Luís Díaz Vargas, ha declarat que “després de reunir-nos amb el govern local, s’ha arribat a un acord per instal·lar el sistema de video vigilància de forma progressiva per facilitar la tasca dels policies locals i garantir una major seguretat als ciutadans”.

Luís Díaz Vargas, ha recordat que “al programa municipal, C’s es va comprometre a millorar la seguretat dels veïns”, per això “arran dels múltiples robatoris produïts des de final de l’any passat, s’ha instat a l’Ajuntament a desenvolupar al més aviat possible una iniciativa que es va establir com a condició pel pacte de governabilitat”. Així mateix, el portaveu del grup municipal de C’s ha assegurat que “la primera fase de la instal·lació del sistema de seguretat serà en els propers mesos i es prioritzaran les zona de major índex de robatoris”.


Ciudadanos (C’s) Cervelló logra poner en marcha un proyecto para la instalación de un sistema de vídeo vigilancia en el municipio y las urbanizaciones

● El portavoz de C’s en Cervelló asegura que “la primera fase de instalación del sistema de seguridad tendrá lugar en los próximos meses y se priorizarán las zonas de mayor índice de robos”

Cervelló, martes 26 de enero 2016. El grupo municipal de Ciutadans (C’s) Cervelló ha logrado que “se ponga en marcha un proyecto para la instalación de un sistema de vídeo vigilancia en el municipio de Cervelló y sus respectivas urbanizaciones”. El portavoz del grupo municipal de C’s, Luís Díaz Vargas, ha declarado que “tras reunirnos con el gobierno local, se ha llegado a un acuerdo para instalar el sistema de vídeo vigilancia de forma progresiva para facilitar la labor de los policías locales y garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos”.

Luís Díaz Vargas, ha recordado que “en el programa municipal, C’s se comprometió a mejorar la seguridad de los vecinos”, por ello “a raíz de los múltiples robos producidos desde final del año pasado, se ha instado al Ayuntamiento a desarrollar lo antes posible una iniciativa que se estableció como condición para el pacto de gobernabilidad”. Asimismo, el portavoz del grupo municipal de C’s ha asegurado que “la primera fase de la instalación del sistema de seguridad será en los próximos meses y se priorizarán las zona de mayor índice de robos”.