IMG_20160128_205355 (1)Ciutadans (C’s) Vallirana aconsegueix l’aprovació d’un protocol educatiu contra l’assetjament escolar per identitat de gènere o transfobia

• El portaveu municipal de C’s, Enrique Giráldez, constata “la necessitat d’establir mecanismes que permetin identificar i actuar en aquests casos”

Barcelona, divendres 29 de gener del 2016. El grup municipal de Ciutadans (C’s) Vallirana ha aconseguit que “s’aprovi el desenvolupament d’un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere”. El portaveu del grup municipal de C’s, Enrique Giráldez, ha destacat “la necessitat d’establir mecanismes que permetin identificar i actuar en aquests casos per preservar els drets dels menors en l’àmbit escolar i garantir el lliure desenvolupament de la personalitat”.

Giráldez ha explicat també que “la iniciativa de C’s insta al Parlament de Catalunya a crear un protocol específic en l’àmbit educatiu per eradicar l’homofòbia, la bifobia i la transfobia”. I a “desenvolupar els Reglaments de les lleis 14/2010 i 11/2014 per garantir els drets i oportunitats del col·lectiu LGTBI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals, Bisexuals i Intersexuals) en la infància i l’adolescència”, ha conclòs.


Ciutadans (C’s) Vallirana logra la aprobación de un protocolo educativo contra el acoso escolar por identidad de género o transfobia

• El portavoz municipal de C’s, Enrique Giráldez, constata “la necesidad de establecer mecanismos que permitan identificar y actuar en estos casos”

Barcelona, viernes 29 de enero del 2016. El grupo municipal de Ciutadans (C’s) Vallirana ha logrado que “se apruebe el desarrollo de un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género”. El portavoz del grupo municipal de C’s, Enrique Giráldez, ha destacado “la necesidad de establecer mecanismos que permitan identificar y actuar en estos casos para preservar los derechos de los menores en el ámbito escolar y garantizar el libre desarrollo de la personalidad”.
Giráldez ha explicado también que “la iniciativa de C’s insta al Parlament de Cataluña a crear un protocolo específico en el ámbito educativo para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia”. Y a “desarrollar los Reglamentos de las leyes 14/2010 y 11/2014 para garantizar los derechos y oportunidades del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) en la infancia y la adolescencia”, ha concluido.