Ciutadans (C’s) Cornellà presenta dues mocions per aconseguir una ciutat respectuosa amb el Medi ambient i adaptada a les noves tecnologies

· El portaveu, Jorge García Mulet, proposa “implementar el wi-fi en determinats espais públics de la ciutat”, entre altres mesures

Cornellà, divendres 18 de març de 2016. El grup municipal de Ciutadans (C’s) Cornellà ha presentat dues mocions per al proper ple municipal, sol·licitant l’adhesió a la resolució 1815 del 27 de maig de l’Assemblea Parlamentària i implementar el wi-fi en determinats espais públics de la ciutat. El portaveu de C’s, Jorge G. Mulet ha alertat que “la classificació per l’OMS dels camps electromagnètics de molt baixa freqüència i les irradiacions electromagnètiques d’alta freqüència com a possibles perjudicials per a l’ésser humà, incrementa la nostra preocupació sobre les infraestructures de telecomunicacions que les usen.”

“En C’s veiem encertat adherir-nos i aplicar el consell de precaució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, per a tota la població de Cornellà i especialment grups vulnerables com els nens i nenes de poca edat i la joventut en general”, ha explicat.

Sobre la segona moció, ha destacat que C’s “ja la va avançar al seu programa electoral” i ha dit que “la implementació de la xarxa wi-fi en determinats espais públics afavoreix el desenvolupament econòmic i social de la ciutat, centres cívics, museus i centres culturals i respecta la resolució 1815 del 27 de maig de 2011”. “Cal fer de Cornellà una ciutat adaptada a les noves tecnologies”, ha defensat Mulet.


 

Ciutadans (C’s) Cornellà presenta dos mociones para conseguir una ciudad respetuosa con el Medio Ambiente y adaptada a las nuevas tecnologías

· El portavoz, Jorge García Mulet, propone “implementar el wi-fi en determinados espacios públicos de la ciudad”,entre otras medidas

Cornellà, viernes 18 de marzo de 2016. El grupo municipal de Ciutadans (C’s) Cornellà ha presentado dos mociones para el próximo pleno municipal, solicitando la adhesión a la resolución 1815 del 27 de mayo de la Asamblea Parlamentaria e implementar el wi-fi en determinados espacios públicos de la ciudad. El portavoz de C’s, Jorge G. Mulet ha alertado que “la clasificación por la OMS de los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia y las irradiaciones electromagnéticas de alta frecuencia como posibles perjudiciales para el ser humano, incrementa nuestra preocupación sobre las infraestructuras de telecomunicaciones que las usan.”

“En C’s vemos acertado adherirnos y aplicar el consejo de precaución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, para toda la población de Cornellà y en especial grupos vulnerables como los niños y niñas de corta edad y la juventud en general”, ha explicado.

Sobre la segunda moción, ha destacado que C’s “ya la avanzó en su programa electoral” y ha dicho que “la implementación de la red wi-fi en determinados espacios públicos favorece el desarrollo económico y social de la ciudad, centros cívicos, museos y centros culturales y respeta la resolución 1815 del 27 de mayo de 2011”. “Hay que hacer de Cornellà una ciudad adaptada a las nuevas tecnologías”, ha defendido Mulet.