El Ple Municipal aprova la moció de Ciutadans (C’s) Sitges per garantir un finançament adequat de les escoles bressol de Sitges.

 La Moció també instava al govern local a reclamar el deute que té la Generalitat amb l’ajuntament pel cost de les escoles bressol de Sitges.

Sitges, dimarts 26 d’abril de 2016. El Ple de l’ajuntament de Sitges va aprovar ahir la moció del grup municipal de Ciutadans Sitges (C’s) per “instar al Govern de la Generalitat a garantir un finançament adequat de les escoles bressol municipals”, va explicar el portaveu de C’s a Sitges, Manuel Rodríguez. I va afegir que “la iniciativa proposa cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 Euros per plaça i any”.

Rodríguez va explicar que “des de 2014 les diputacions van assumir el finançament integral de les subvencions de les escoles bressol municipals sense que la Generalitat fes cap tipus de dotació econòmica”. Per això, Rodríguez va defensar que la moció de C’s també tenia per objectiu “instar al govern municipal a reclamar a la Generalitat l’abonament del deute que té amb l’Ajuntament de Sitges i que provenen de les despeses de funcionament i places relatives a l’incompliment de les obligacions amb les escoles bressol de titularitat pública”.

El portaveu de C’s a Sitges va denunciar que “tot i tenir pressupostat una quantitat total de 573.500 Euros que es divideixen en dues partides: una de 263.500 € per l’escola bressol “El Cercolet”, i una altra de 310.000 € i per “La Moixiganga”, Sitges no ha rebut cap previsió de cobrament per part de la Generalitat o de la Diputació de Barcelona per aquest any”.


El Pleno Municipal aprueba la moción de Ciutadans (C’s) Sitges para garantizar una financiación adecuada de las guarderías de Sitges.

 La Moción también instaba al gobierno local a reclamar la deuda que tiene la Generalitat con el Ayuntamiento por el coste de las guarderías municipales de Sitges.

Sitges, martes 26 de abril de 2016. El Pleno del Ayuntamiento de Sitges aprobó ayer la moción del grupo municipal de Ciutadans Sitges (C’s) para “instar al Gobierno de la Generalitat a garantizar una financiación adecuada de las guarderías municipales”, según explicó el portavoz de C’s Sitges, Manuel Rodríguez. También, destacó que “la iniciativa propone cubrir como mínimo un módulo económico de 1.600 Euros por plaza y año”.

Rodríguez explicó que “desde 2014 las diputaciones asumieron la financiación integral de las subvenciones de las guarderías municipales sin que la Generalitat hiciera ningún tipo de dotación económica”. Por ello, Rodríguez defendió que la moción de C’s también tenía por objetivo “instar al gobierno municipal a reclamar a la Generalitat el abono de las deudas que tiene con el Ayuntamiento de Sitges y que provienen de los gastos de funcionamento y las plazas relativas al incumplimiento de las obligaciones con las guarderías de titularidad pública”.

El portavoz de C’s Sitges denunció que “a pesar de estar presupuestada una cantidad total de 573.500 Euros que se dividen en dos partidas: una de 263.500 € para “El Cercolet”, y otra de 310.000 € para “La Moixiganga”, Sitges no ha recibido ninguna previsión de cobro por parte de la Generalitat o de la Diputación de Barcelona para este año”.