Educar és prioritzar

● L’educació és una eina fonamental i bàsica per als nostres nens i nenes perquè s’enriqueixin dia a dia en valors i coneixements i evolucionin a nivell . Així mateix, aquesta educació s’ha de garantir pels poders públics dins un marc d’igualtat d’oportunitats per a tots i totes.

20150730_190059Malgrat tot, la situació avui dia a Catalunya dista d’allò que hauria de ser. Els obstacles i les barreres econòmiques s’imposen. Hi ha famílies que no poden fer front a les despeses econòmiques que suposa l’adquisició de material educatiu per als seus fills.

És per això que des de Ciutadans proposem garantir mitjançant una llei la gratuïtat dels llibres de text a Catalunya. D’aquesta manera, es garantiria la igualtat d’oportunitats, les famílies podien estalviar diners i s’inculcaria a l’alumnat un respecte vers el material escolar. La iniciativa és ben simple: els llibres serien propietat del centre educatiu i es deixarien prestats als alumnes cada curs acadèmic. Un cop finalitzat aquest, s’haurien de retornar al centre. De fet, aquesta mesura ja s’ha aprovat en d’altres comunitats autònomes.

En definitiva, cal garantir l’educació a tots els nens i nenes. Cal garantir que s’accedeixi a aquesta en igualtat de condicions i d’oportunitats. Per tant, considerem que a Cornellá l’Ajuntament pot, igualment, emprendre accions encaminades a aconseguir un accés universal i públic a l’educació i sense cap tipus de barreres.

 Anna Clara Martinez Fernández

Regidora Ajuntament Cornellà de Llobregat