Ciutadans insta al Govern que reobri el servei d’atenció continuada del CAP de Sitges amb les mateixes condicions que tenia abans del tancament

● La comissió de Salut del Parlament aprova la Proposta de Resolució de Ciutadans sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges

Barcelona, dijous 7 de juliol del 2016. El diputat de Ciutadans (C’s), Martín Barra, ha reclamat al govern de la Generalitat que “reobri el servei d’atencó continuada del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sitges amb les mateixes condicions que tenia” abans que el departament de Salut el tanqués el 2011 en el marc d’una “política indiscriminada de retallades”. Durant el debat de la Proposta de Resolució de C’s sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges aprovada a la comissió de Salut, Barra també ha demanat que el consultori del Garraf“torni a prestar els mateixos serveis que tenia abans”, enlloc de fer-ho “només els divendres en un horari d’una o dues hores”.

El diputat de C’s ha advertit que el tancament del centre obliga els veïns a traslladar-se a hospitals d’altres localitats “on no es pot arribar mitjançant transport públic durant horari nocturn”, la qual cosa suposa “un temps addicional de trasllat que incrementa els riscos per a la salut en casos d’emergència mèdica”. I, a més, ha alertat que les farmàcies de la localitat “no estan obligades a establir torns de guàrdia” i, per tant, “no hi ha cap oberta durant l’horari nocturn”.

Per finalitzar, Barra ha destacat la necessitat que hi hagi diàleg “entre totes les administracions implicades i les entitats locals i de professionals” per vetllar per la qualitat dels serveis de salut. I ha retret al Govern que “no actuï” davant d’aquesta problemàtica “malgrat lesmobilitzacions dels veïns del municipi per recuperar els serveis sanitaris”.


Ciutadans insta a la Generalitat a que reabra el servicio de atención continuada del CAP de Sitges con las mismas condiciones que tenía antes del cierre

● La comisión de Salut del Parlament aprueba la Propuesta de Resolución de Ciutadans sobre la reapertura del servicio de atención continuada del CAP de Sitges

Barcelona, jueves 7 de julio de 2016. El diputado de Ciutadans (C’s), Martín Barra, ha reclamado al gobierno de la Generalitat que “reabra el servicio de atención continuada del Centro de Atención Primaria (CAP) de Sitges con las mismas condiciones que tenía” antes de que el departamento de Salut lo cerrara el 2011 en el marco de una “política indiscriminada de recortes”. Durante el debate de la Propuesta de Resolución de C’s sobre la reapertura del servicio de atención continuada del CAP de Sitges aprobada en la comisión de Salut del Parlament, Barra también ha pedido que el consultorio del Garraf “vuelva a prestar los mismos servicios que tenía antes”, en lugar de hacerlo “sólo los viernes en un horario de una o dos horas”.

El diputado de C’s ha advertido que el cierre del centro obliga a los vecinos a trasladarse a hospitales de otras localidades “donde no se puede llegar mediante transporte público durante horario nocturno”, lo que supone “un tiempo adicional de traslado que incrementa los riesgos para la salud en casos de emergencia médica”. Y, además, ha alertado que las farmacias de la localidad “no están obligadas a establecer turnos de guardia” y, por lo tanto,“no hay ninguna abierta durante el horario nocturno”.

Para finalizar, Barra ha destacado la necesidad de que haya diálogo “entre todas las administraciones implicadas y las entidades locales y de profesionales” para velar por la calidad de los servicios de salud. Y ha reprochado a la Generalitat que “no actúe” ante esta problemática “a pesar de las movilizaciones de los vecinos del municipio para recuperar los servicios sanitarios”.