Vallirana aprova la moció de Ciutadans de rebuig a la resolució del Parlament sobre les conclusions de la comissió separatista

● La moció aprovada també condemna qualsevol iniciativa il·legal que puguin emprendre les institucions catalanes i els seus representants

Vallirana, divendres 30 de setembre de 2016. El ple de l’ajuntament de Vallirana ha aprovat una moció de Ciutadans (C ‘s) en què rebutja l’aprovació per part del Parlament de la resolució sobre les conclusions de la comissió separatista i condemna “qualsevol iniciativa il·legal que s’emprendran les institucions catalans i els seus representants i càrrecs públics “

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Enrique Giráldez, s’ha mostrat “satisfet” per l’aprovació d’aquesta iniciativa ja que la resolució de la Cambra catalana “vulnera la Constitució i l’Estatut”. “Les institucions catalanes són del conjunt de la ciutadania i no es poden posar en risc unes institucions que són de tots els catalans”, ha afirmat l’edil de Ciutadans. Finalment Giráldez ha constatat que les conclusions de la comissió separatista

“no compten amb una majoria política, una majoria social ni amb el reconeixement de l’ordenament jurídic vigent actualment”.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Ciutadans i el PSC, l’abstenció de Podemos i els vots en contra de ERC, CIU i Junts per Vallirana.


Vallirana aprueba la moción de Ciutadans de rechazo a la resolución del Parlamento sobre las conclusiones de la comisión separatista

● Vallirana aprueba la moción de Ciutadans de rechazo a la resolución del Parlamento sobre las conclusiones de la comisión separatista

Vallirana, viernes 30 de septiembre de 2016. El pleno del ayuntamiento de Vallirana ha aprobado una moción de Ciutadans (C ‘s) en la que rechaza la aprobación por parte del Parlamento la resolución sobre las conclusiones de la comisión separatista y condena “cualquier iniciativa ilegal que se emprenderán las instituciones catalanes y sus representantes y cargos públicos “

El portavoz del grupo municipal de Ciutadans, Enrique Giráldez, se ha mostrado “satisfecho” por la aprobación de esta iniciativa puesto que la resolución de la Cámara catalana “vulnera la Constitución y el Estatuto”. “Las instituciones catalanas son del conjunto de la ciudadanía y no se pueden poner en riesgo unas instituciones que son de todos los catalanes”, ha afirmado el edil de Ciutadans. Finalmente Giráldez ha constatado que las conclusiones de la comisión separatista

“no cuentan con una mayoría política, una mayoría social ni con el reconocimiento del ordenamiento jurídico vigente actualmente”.

La moción ha sido aprobada con los votos favorables de Ciutadans y el PSC, la abstención de Podemos y los votos en contra de ERC, CIU y Junts por Vallirana.