C’s insta el Govern a “eliminar els barracons” de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí i a “construir un edifici nou”

● Martín Barra defensa “adequar el nou projecte a la previsió de futures places educatives”, donada l’expansió demogràfica del municipi

martin-barra_jose-luis-cerroBarcelona, dijous 24 de novembre del 2016. El diputat de Ciutadans (C’s), Martín Barra, ha instat la Generalitat a “eliminar els barracons de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí”, després de presentar una Proposta de Resolució en aquest sentit al Parlament de Catalunya. I ha destacat la necessitat d’incloure “una partida als Pressupostos de 2017 per a la construcció d’un nou edifici” que cobreixi les necessitats actuals d’alumnes i professors.
El diputat de Ciutadans també ha proposat “adequar el nou projecte a la previsió de futures places educatives”, donada l’expansió demogràfica del municipi.
Anteriorment, el coordinador de C’s a Sant Joan Despí, José Luis Cerro, havia ofert ajuda a l’alcalde de la localitat per solucionar aquest problema “que fa que els alumnes d’aquest institut del nostre municipi sofreixin inconvenients tals com aules de justes dimensions superant la trentena d’alumnes, escassa i insuficient llum natural en alguna d’aquestes aules o zones d’esbarjo condicionades per la meteorologia”, al que no es va obtenir resposta de l’òrgan de govern, si més no presumir dels ‘mòduls’ dels quals disposen els joves d’aquest institut.


C’s insta al Govern a “eliminar los barracones” del Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí y a “construir un edificio nuevo”

● Martín Barra defiende “adecuar el nuevo proyecto a la previsión de futuras plazas educativas”, dada la expansión demográfica del municipio

Barcelona, jueves 24 de noviembre de 2016. El diputado de Ciutadans (C’s), Martín Barra, ha instado a la Generalitat a “eliminar los barracones del Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí”, tras presentar una Propuesta de Resolución* en este sentido en el Parlament de Cataluña. Y ha destacado la necesidad de “incluir una partida presupuestaria en los Presupuestos de 2017 para la construcción de un nuevo edificio” que cubra las necesidades actuales de alumnos y profesores.
El diputado de Ciutadans también ha propuesto “adecuar el nuevo proyecto a la previsión de futuras plazas educativas”, dada la expansión demográfica del municipio.
Anteriormente, el coordinador de C’s Sant Joan Despí, José Luis Cerro, había ofrecido ayuda al alcalde de la localidad para solucionar este problema “que hace que los alumnos de este instituto de nuestro municipio sufran inconvenientes tales como aulas de justas dimensiones superando la treintena de alumnos, escasa e insuficiente luz natural en alguna de estas aulas o zonas de recreo condicionadas por la meteorología”, a lo que no se obtuvo respuesta del órgano de gobierno, si más no presumir de los ‘módulos’ de los que disponen los jóvenes de este instituto.